close

Wi-Fi

Wi-Fi-7-1
Wi-Fi

WiFi 7: следващото поколение WiFi технология

При разработването на индустриален стандарт е изключително важно взаимно съгласувано решение. Често това е бавен, неефективен и разочароващ процес. Следователно е изненадващо, че наскоро и с бърза последователност, редица напредъци са постигнати от WiFi Alliance
прочети повече